In English

Käyttöehdot

15.7.2018

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Fair Vertaisturva Oy:n, (Yritystunnus: 2754341-9), osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 HELSINKI (jatkossa "Fair"), ja sinun (jatkossa "Sinä") väliseen sopimukseen.

Fair tarjoaa verkkopalvelua, joka yhdistää rahamääräisiä Vahinkoja kärsineitä henkilöitä toisiin henkilöihin jotka ovat sitoutuneet hyvittämään tällaisia Vahinkoja. Vahingot hyvitetään Palvelun Jäsenten kesken sitä mukaa kuin niitä syntyy.

Kaikki Fair:n tarjoaman Palvelun käyttö on aina näiden Käyttöehtojen ja muiden mahdollisesti soveltuvien ehtojen alaista.

Lue nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Palvelun käytön aloittamista tai tilin luomista Palveluun, sillä Käyttöehdot sisältävät tärkeitä oikeuksiisi, velvoitteisiisi ja oikeussuojakeinoihisi liittyviä ehtoja.

Liittymällä Palvelun käyttäjäksi, hyväksyt nämä Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Älä luo käyttäjätiliä Palveluun, äläkä aloita Palvelun käyttöä, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja.

 1. MÄÄRITELMÄT

  1. "Tili" tarkoittaa Palvelun käyttämiseen vaadittavaa käyttäjätiliä.

  2. "Sopimus" tarkoittaa Fair:n ja Sinun välistä sopimusta, jonka olennaisen ja erottamattoman osan nämä Käyttöehdot ja Ryhmäehdot muodostavat. Sopimukseen saattaa lisäksi soveltua kolmansien osapuolten ehtoja, mistä ehdoista Fair tiedottaa erikseen.

  3. "Sisältö" tarkoittaa mitä tahansa sisältöä (esim. tekstiä tai kuvia), jonka Sinä tai toinen Jäsen on ladannut tai lähettänyt Palveluun.

  4. "Vahinko" tarkoittaa haitallisen tapahtumaan liittyvää rahallista menetystä.

  5. "Enimmäisvahinko" tarkoittaa suurinta rahallista arvoa, joka voidaan saattaa Ryhmään Äänestettäväksi. Ryhmäehdoissa tästä voidaan käyttää myös ilmaisua “suurin sallittu hyvityspyyntö”.

  6. "Jäsen" tarkoittaa henkilöä, joka on solminut sopimuksen Palveluiden käyttämiseksi Fair:n kanssa.

  7. "Ryhmä" tarkoittaa Jäsenistä koostuvaa joukkoa, jonka puitteissa Jäsenet ovat sitoutuneet hyvittämään keskenään Ryhmän Jäsenille syntyneitä Ryhmäehdoissa määriteltyjä Vahinkoja.

  8. "Korvattava Osuus" tarkoittaa jokaisesta hyvitettäväksi Äänestetystä Vahingosta Jäsenelle maksettavaa prosenttiosuutta Vahingon arvosta.

  9. "Ryhmämaksu" tarkoittaa maksua, jolla Ryhmään osallistuvat Jäsenet maksavat toistensa Vahinkoja.

   Ryhmämaksuja veloitetaan Ryhmän jäseniltä, Vahinkojen hyväksymisen myötä, aina jälkikäteen.

   Veloituskertojen enimmäismäärä 12 kk aikana, samoin kuin kerrallaan veloitettava summa on ilmoitettu kunkin Ryhmän Ryhmäehdoissa.

  10. "Ryhmäehdot" tarkoittaa ehtoja, joita sovelletaan tiettyyn Ryhmään näiden Käyttöehtojen lisäksi. Kunkin Ryhmän Ryhmäehdot ovat luettavissa Palvelussa.

  11. "Palvelu" tarkoittaa Fair:n tarjoamaa sekä Fair:n tai muiden toimijoiden jakelemaa palvelua, jonka avulla Jäsenet voivat sopia toisille Jäsenille aiheutuneiden Vahinkojen hyvittämisestä. Palvelu koostuu Fair:n tarjoamasta tietoverkossa toimivasta alustasta, jonka avulla Jäsenet voivat liittyä Ryhmiin hyvittääkseen toisten Jäsenten Vahinkoja.

  12. "Käyttöehdot" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

  13. "Äänestys" tarkoittaa menettelyä, jossa Ryhmään kuuluvat Jäsenet arvioivat Vahingon, joka on Ryhmäehtojen mukaisesti lähetetty Äänestettäväksi sekä ottavat kantaa siihen, kuuluuko Vahinko Ryhmäehtojen mukaan hyvittää vai ei.

   Äänimäärä, joka tarvitaan myönteiseen hyvityspäätökseen voi vaihdella Ryhmästä riippuen. Myönteiseen hyvityspäätökseen tarvittava äänimäärä ilmoitetaan kunkin Ryhmän Ryhmäehdoissa. Fair voi halutessaan muuttaa tätä äänimäärää.

  14. "Verkkosivusto" tarkoittaa Fair:n verkkosivuja osoitteessa www.fair.online.

 2. SOVELLETTAVAT EHDOT

  1. Kaikkeen Palvelun käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Palvelun joihinkin osiin voi lisäksi soveltua muita ehtoja tai ohjeita. Yksittäiseen Ryhmään voidaan myös soveltaa Ryhmäehtoja. Mikäli nämä Käyttöehdot ovat ristiriidassa muiden tällaisten ehtojen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti, mitä Ryhmäehdoissa on sanottu.
  2. Fair pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja tai mitä tahansa muita Palveluun soveltuvia ehtoja (mukaan lukien Ryhmäehdot) milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti. Tällaisesta ehtojen muuttamisesta ilmoitetaan kolmekymmentä (30) päivää ennen ehtojen muutoksen voimaan tuloa. Ehtojen muuttamisesta ilmoitetaan asettamalla muutetut ehdot luettavaksi Palvelussa tai muulla tavoin, kuten esimerkiksi asettamalla ehdot luettavaksi Verkkosivustolla. Jatkamalla Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun uudet ehdot on toimitettu luettavaksesi, hyväksyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy muutettuja ehtoja, Sinun tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.
  3. Tämä Sopimus muodostaa Fair:n ja Sinun välilläsi solmitun sopimuksen koko sopimuksen. Sopimus syrjäyttää kaikki aiemmat Fair:n ja Sinun välilläsi käydyt tai solmitut samaa asiaa koskevat kirjalliset tai suulliset keskustelut, sopimukset, välipuheet ja yhteisymmärrykset.
 3. JÄSENET JA TILIT

  1. Vain Jäsenet voivat käyttää Palvelua. Jotta voit käyttää palvelua ja liittyä Ryhmään, Sinun tulee rekisteröityä Palveluun ja avata Tili. Jotkin Palvelun osat saattavat olla myös muiden kuin Jäsenten nähtävissä.

   Jäsenen tulee olla kahdeksantoista (18) vuotta tai vanhempi. Kaikki Palvelun käyttäminen ja Palveluun pääsy on ehdottomasti kielletty alle kahdeksantoistavuotiailta (18).

   Käyttämällä Palvelua vahvistat ja vakuutat, että olet kahdeksantoista (18) vuotta tai vanhempi.

  2. Rekisteröidessäsi Tilin Sinun tulee antaa itsestäsi täydelliset, ajantasaiset ja täsmälliset tiedot, kuten mm. koko nimesi, yhteystietosi ja kuvasi. Sitoudut myös pitämään nämä tiedot aina ajantasaisina.

  3. Olet vastuussa salasanasi ja muiden Tiliisi liittyvien tietojen, kuten käyttäjänimesi huolellisesta säilyttämisestä. Sinun tulee olla paljastamatta salasanaasi kolmannelle osapuolelle ja olet yksin vastuussa Tillilläsi tapahtuvista toimista ja toimenpiteistä riippumatta siitä oletko hyväksynyt kyseiset toimet tai toimenpiteet. Sinun tulee välittömästi ilmoittaa Fair:lle Tilisi luvattomasta käytöstä.

  4. Sinun tulee aina käyttää Tiliäsi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Erityisesti sitoudut siihen, että et:

   1. riko mitään lakeja, säännöksiä tai tuomioistuinten päätöksiä;
   2. käytä Palvelua mihinkään muihin, kuin Sopimuksessa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin;
   3. avaa tai käytä Palvelua tavalla, joka loukkaa Fair:n tietosuojaselostetta tai muiden Jäsenten yksityisyyden suojaa tai henkilötietojen suojaa;
   4. kopioi, säilytä, muuten avaa tai käytä Palvelun sisältämiä tietoja muihin, kuin Sopimuksessa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin;
   5. häiritse tai vahingoita Palvelua hyödyntämällä viruksia, cancelbot -ohjelmia, troijalaisia, haitallisia ohjelmia, ping floodeja, palvelunestohyökkäyksiä, takaovia, paketti- tai IP-huijauksia, väärennettyjä reitityksiä, sähköpostiosoitteita tai muita vastaavia menetelmiä tai teknologioita;
   6. käytä Palvelua jakaaksesi, lähettääksesi tai julkaistaksesi mitään toiseen henkilöön tai tahoon liittyviä tietoja, kuten toisista henkilöistä ilman heidän lupaansa otettuja kuvia, henkilökohtaisia yhteystietoja taikka luottokorttien, pankkikorttien tai tilien numeroita;
   7. käytä Palvelua luvattomien kaupallisten viestien (“roskaposti”) jakamiseen;
   8. vakoile tai ahdistele muita Jäseniä, kerää tai tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja toisesta Jäsenestä tai syyllisty vahingolliseen, loukkaavaan tai häiritsevään käytökseen;
   9. rekisteröi enempää kuin yhden Tilin tai rekisteröi Tiliä toisen henkilön puolesta;
   10. esiinny toisena henkilönä tai tahona taikka muuten harhaanjohtavasti, tai vääristele itseäsi tai suhdettasi toiseen henkilöön koskevia tietoja;
   11. anna vääriä tietoja Äänestettäväksi lähettämästäsi Tappiosta, kuten väärää Tappion määrää tai Tappioon johtanutta tapahtumaa koskevaa tietoa;
   12. lähetä, lataa, julkaise tai välitä mitään Sisältöä, joka: (i) loukkaa tai rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, henkilötietojen suojaa tai yksityisyydensuojaa; (ii) rikkoo, tai yllyttää toimintaan joka rikkoo, lakia tai säännöstä tai joka voi muuten johtaa yksityisoikeudelliseen vastuuseen; (iii) on petollista, virheellistä, harhaanjohtavaa tai (suoraan laiminlyönnistä johtuen tai laiminlyömällä tietojen pitämisen ajan tasalla) vilpillistä; (iv) on herjaavaa, säädytöntä, pornografista, vulgaaria tai loukkaavaa; (v) edistää syrjintää, ahdaskatseisuutta, rasismia, vihaa, häirintää tai haittaa jotakin henkilöä tai ryhmää vastaan; (vi) on väkivaltaista tai uhkaavaa tai yllyttää väkivaltaiseen käytökseen tai toimiin, jotka ovat jotakuta henkilöä kohtaan uhkaavia; tai (vii) mainostaa laittomia tai haitallisia toimia tai aineita;
   13. avaa, kajoa tai käytä Fair:n tai kolmannen osapuolen Palvelun osia tietokonejärjestelmiä tai teknisiä lähetyspalveluita, jotka eivät ole julkisia;
   14. yritä selvittää, tutkia tai kokeilla Fair:n järjestelmien, Palvelun tai verkon vahingoittuvuutta tai riko turvallisuus- tai todennustoimenpiteitä;
   15. yritä selvittää, murtaa, purkaa tai takaisinmallintaa Palvelun tarjoamiseksi käytettyjä ohjelmistoja.
 4. PALVELU

  1. Jäsenet solmivat sopimussuhteen Fair:n kanssa aloittamalla Palvelun käytön ja hyväksymällä nämä Käyttöehdot. Kaikki Vahinkojen hyvittäminen tapahtuu Jäsenten toimesta ja Jäsenten välillä, eikä Fair ole osapuolena Vahinkojen hyvittämistä koskevissa sopimuksissa. Fair korostaa, että se ei ole vakuutusyhtiö tai vakuutusten välittäjä. Fair tarjoaa verkkopalvelua, jossa Jäsenet voivat keskenään sopia toisilleen sattuvien Vahinkojen hyvittämisestä.

  2. Ryhmä koostuu Jäsenistä, jotka ovat halukkaita hyvittämään Vahinkoja, joita on sattunut samaan Ryhmään osallistuville muille Jäsenille. Voit käyttää Palvelua tarkastellaksesi Ryhmiä, jotka ovat saatavilla Palvelussa ja voit liittyä tai erota Ryhmistä näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

  3. Ryhmään osallisten Jäsenten hyvitysvelvollisuuden rajoittamiseksi Ryhmäehdoissa määrätään Ryhmään saatettujen Vahinkojen osalta Ryhmän Enimmäisvahinko. Ryhmän Enimmäisvahinko on suurin rahallinen arvo, joka voidaan yksittäiseen Vahinkoon liittyen saattaa Ryhmään Äänestettäväksi. Enimmäisvahingon kiertäminen saattamalla yksi tappio Ryhmän äänestettäväksi useana Vahinkona on ehdottomasti kielletty.

  4. Siinä tapauksessa, että Ryhmän vahingoista Korvattava Osuus on kelluva, tämä ilmoitetaan Ryhmäehdoissa. Tällöin Korvattavaa Osuutta voidaan jatkuvasti päivittää Palvelussa. Ryhmän Korvattava Osuus määrittää korvauksen maksun ajankohtana maksettavan prosenttiosuuden hyvitettäväksi hyväksytystä Vahingosta. Jos Korvattava Osuus on kelluva, se voi olla mikä tahansa prosenttiosuus 0% ja 100% välillä.

  5. Ryhmiin liittyminen ja Ryhmistä eroaminen:

   1. Voit liittyä Ryhmään milloin tahansa kun se on tehty mahdolliseksi Palvelussa. Fair ei takaa Sinulle oikeutta liittyä tiettyyn Ryhmään ja varaa oikeuden evätä Sinulta mahdollisuuden osallistua mihin tahansa Ryhmään.
   2. Voit erota Ryhmästä Ryhmäehdoissa määrätyllä tavalla. Jos Ryhmäehdot eivät sisällä ehtoja Ryhmän vähimmäis-osallistumisajasta, eikä niissä ole asetettu irtisanomisaikaa, voit erota Ryhmästä milloin tahansa. Erosi Ryhmästä on voimassa heti annettuasi eroamistasi koskevan ilmoituksen Palvelussa.
   3. Velvollisuutesi Ryhmään osallistuvana Jäsenenä alkavat välittömästi liittyessäsi Ryhmään. Tällaiset velvollisuudet sisältävät mm. velvollisuuden osallistua muiden Palvelua käyttävien Jäsenten Vahinkojen hyvittämiseen näiden Käyttöehtojen ja Ryhmäehtojen mukaisesti.
   4. Oikeutesi Ryhmään osallistuvana Jäsenenä, mm. oikeus saattaa Vahinkoja Ryhmään hyvitettäväksi, alkavat tutustumisajan jälkeen, mikäli tällaisesta tutustumisajasta on sovittu Ryhmäehdoissa. Mikäli Ryhmäehdoissa ei ole sovittu tutustumisajasta, oikeutesi alkavat välittömästi liittyessäsi Ryhmään.
   5. Poikkeuksena edellä kohdissa 5.3 ja 5.4 todettuun, jos Ryhmän Ryhmäehdoissa on määrätty Ryhmän minimikoosta, oikeutesi ja velvollisuutesi Ryhmän jäsenenä alkavat vasta kun Ryhmässä on minimikoon mukainen määrä jäseniä.
   6. Velvollisuutesi ja oikeutesi Ryhmään osallistuvana Jäsenenä lakkaavat välittömästi erotessasi Ryhmästä. Kuitenkin kaikki velvollisuudet jotka ovat alkaneet ennen eroasi Ryhmästä pysyvät velvoittavina. Tällaisia velvollisuuksia voivat olla mm. sellaisten hyvityksien suorittaminen, jotka Sinut on valittu maksamaan ennen eroamistasi Ryhmästä.
  6. Ryhmään osallistuvan Jäsenen velvollisuudet:

   1. Sitoudut hyvittämään muille saman Ryhmän Jäsenille tapahtuneita Vahinkoja. Tällaiset hyvitykset toteutetaan Ryhmämaksujen muodossa.

   2. Sinulla tulee aina olla käytettävissäsi tarvittavat varat suorittaaksesi Ryhmämaksut välittömästi niin vaadittaessa.

   3. Liittymällä Ryhmään valtuutat Fair:n perimään Ryhmämaksun luotto- tai pankkikortiltasi, Fair:n valinnan perusteella, enintään niin monta kertaa kahdessatoista (12) kuukaudessa kuin Ryhmäehdoissa ja ryhmän etusivulla Palvelussa on mainittu. Sinun tulee pitää valtuutus voimassa ilman tarvetta uudelle tai erilliselle valtuutukselle jokaisen maksun yhteydessä ja voit mitätöidä valtuutuksen vain Ryhmästä eroamisen ja Ryhmän jäsenyyteesi liittyvien oikeuksien lakkaamisen yhteydessä.

   4. Samoin Liittymällä Ryhmään valtuutat Fair:n perimään puolestasi hyvitettäväksi ilmoittamasi Vahingon kattamiseen tarvittavat Ryhmämaksut puolestasi sellaisilta Ryhmän Jäseniltä, joilla on näiden Käyttöehtojen mukainen velvollisuus maksaa Ryhmämaksu, mutta joiden luotto- tai pankkikortilta ei ole saatu maksua veloitettua. Tämä valtuutus ei kata oikeudenkäynnin vireille laittamista, pakkotäytäntöönpanoon johtavia viranomaismenettelyjä, eikä muita vastaavia varsinaisia oikeudellisia toimenpiteitä, joihin ryhtymiseksi Fair pyytää sinulta tarvittaessa erillisen valtuutuksen.

   5. Kun Sinua on pyydetty Äänestämään samaan Ryhmään osallistuvan Jäsenen Vahingon korvaamisesta, Sinun tulee Äänestää viivytyksettä tällaisen pyynnön jälkeen. Mikäli et Äänestä Vahingosta Fair:n harkintansa mukaisesti asettamassa ajassa, vuorosi voidaan siirtää toiselle Jäsenelle.

    Sinun tulee Äänestää Vahingon hyvittämisestä objektiivisesti, sen Jäsenen tarjoamien tietojen perusteella, joka on saattanut Vahingon Ryhmään hyvitettäväksi. Sinun tulee parhaan kykysi mukaisesti arvioida Vahinko, etkä saa syrjiä ketään Jäsentä tai äänestää Vahingon hyvittämisestä mikäli Vahingon hyvittäminen on vastoin Ryhmäehtoja tai mikäli Vahingon hyvittämiseen vaadittu määrä on perusteettoman suuri.

    Sinun tulee äänestäessäsi ottaa huomioon Fair:n antama äänestyssuositus, mutta sinun ei ole pakko noudattaa suositusta.

  7. Ryhmään osallistuvan Jäsenen oikeudet:

   1. Voit saattaa Sinulle aiheutuneen Vahingon arvioitavaksi samasta Ryhmästä Fair:n sattumanvaraisesti valitsemille Jäsenille, jotka Äänestävät Vahingon hyvittämisestä muiden Ryhmään osallistuvien Jäsenten toimesta, joko ensisijaisesti tai toissijaisesti.

    Selvyyden vuoksi todetaan, että Ryhmään osallistuminen ei takaa sitä, että Vahinko tullaan hyvittämään. Vahinkoa ei hyvittäminen riippuu Äänestyksen tuloksesta.

   2. Kun ilmoitat Vahingon hyvitettäväksi, Sinun tulee kertoa ja kuvata Vahingon aiheuttanut tapahtuma ja Vahingon määrä täsmällisesti ja rehellisesti. Vilpillinen Vahinkojen hyvitettäväksi ilmoittaminen on Palvelun sääntöjen vastaista ja tulkitaan olennaiseksi Sopimuksen rikkomiseksi. Vilpillinen Vahinkojen hyvitettäväksi ilmoittaminen voi lisäksi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

   3. Äänestämisen jouduttamiseksi ja äänestystulosten yhtenevyyden varmistamiseksi Fair voi liittää Vahinkoa koskevaan ilmoitukseen äänestyssuosituksen, sekä täydentäviä tietoja tai huomautuksia.

   4. Väärinkäytön mahdollisuuden vähentämiseksi Fair varaa oikeuden keskeyttää Palveluun arvioitavaksi saatetun Vahingon käsittelyn, mikäli Fair kohtuullisen harkintansa mukaan arvioi Vahinkoa koskevan hyvityspyynnön olevan epärehellinen, vilpillinen, selvästi asianomaiseen Ryhmään kuulumaton tai olennaisesti puutteellinen siten että se estää Jäsenten asianmukaisen Vahingon hyvittämistä koskevan Äänestyksen.

    Tällaisessa tapauksessa Fair voi olla yhteydessä Sinuun ilman kohtuutonta viivytystä ja pyytää lisätietoja. Pyydettyjen tietojen toimittamisen jälkeen Fair lähettää Vahinkoa koskevan hyvityspyynnön Jäsenille uudelleen Äänestettäväksi ilman kohtuutonta viivytystä, tai mikäli selvitys ei ole riittävä tai osoittaa arvioitavaksi saatetun Vahingon olevan asianomaisen Ryhmään kuulumaton, poistaa hyvityspyynnön.

   5. Fair voi samoilla perusteilla poikkeuksellisesti poistaa hyvityspyynnön myös Äänestyksen päättymisen jälkeen, jolloin Vahinkoa ei hyvitetä, riippumatta miten siitä on Äänestetty.

   6. Mikäli Fair on antanut Äänestyssuosituksen Vahingosta, eikä Äänestys etene viivytyksettä, yleensä saman vuorokauden aikana, päätös Vahingon hyvittämisestä jää Fair:n antaman Äänestyssuosituksen varaan.

   7. Fair voi myös harkintansa mukaan osallistua Vahinkoa koskevaan äänestykseen. Fair voi äänestää yhdellä tai useammalla äänellä.
    Fair:n osallistuminen äänestykseen on luonteeltaan moderoivaa, Palvelun käyttäjien toimintaa tukevaa, sekä Ryhmäehtojen noudattamista ylläpitävää. Fair voi äänestää esimerkiksi, kun äänestämään valitut Jäsenet eivät ole äänestäneet viivytyksettä, yleensä saman vuorokauden aikana.

   8. Äänestettäväksi jätetyn Vahingon on oltava sovellettavien Ryhmäehtojen mukainen ja sen on oltava luonteeltaan sellainen, että se on Ryhmäsääntöjen mukaisesti hyvitettävä Vahinko.

    Vahingon aiheuttaneen tapahtuman tulee olla tapahtunut ollessasi jäsenenä asianomaisessa Ryhmässä. Lisäksi Vahingon tulee olla aiheutunut sen jälkeen kun mahdollinen tutustumisaika Ryhmässä on päättynyt.

    Vahingot, jotka ovat aiheutuneet muuna aikana, eivät kuulu hyvitettäviin Vahinkoihin.

   9. Voit jättää Vahingon ainoastaan yhden Ryhmän hyvitettäväksi. Vahigon hyvitettäväksi jättäminen useampaan kuin yhteen Ryhmään on erityisesti kielletty.

    Voit jättää hyvitettäväksi korkeintaan yhden (1) Vahingon Ryhmää kohden jokaista kolmenkymmenen (30) päivän jaksoa kohden, jona olet ollut Ryhmän jäsen.

   10. Äänestyksessä Vahinko esitellään samaan Ryhmään osallistuvien, Fair:n sattumanvaraisesti valitsemien Jäsenten arvioitavaksi. Jäsenet arvioivat ja Äänestävät tällöin siitä, tulisiko muiden samaan Ryhmään osallistuvien Jäsenten hyvittää Vahinko.

   11. Jos Vahinkosi Äänestyspäätöksen mukaan on hyvitettävä, Fair valitsee satunnaisotannalla tarvittavan määrän muita Ryhmän Jäseniä hyvittämään Vahinko Sinulle, kunkin maksukortilta tehtävillä Ryhmämaksujen veloituksilla. Vahinko hyvitetään Sinulle rahallisessa muodossa, pankkitilillesi tai muulle tilillesi käyttäen Palveluun rekisteröityessäsi ilmoittamia tietoja ja noudattaen Ryhmäehdoissa määriteltyä aikataulua. Tarvittaessa Sinulta tiedustellaan maksuyhteyttä erikseen.

   12. Jos Ryhmään osallistuvat Jäsenet Äänestävät Vahingon hyvittämistä vastaan, sinulla on, mikäli Ryhmäehdoissa on niin mainittu, mahdollisuus jättää Vahinko yhden kerran uudelleen äänestettäväksi. Voit muuttaa Vahingon hyvittämistä koskevaa pyyntöäsi, esimerkiksi hakemalla määrältään pienempää hyvitystä tai antamalla lisäselvitystä Vahinkoon johtaneesta tapahtumasta, edellyttäen, että muutokset pysyvät totuudenmukaisina.

    Vahingon jättämisestä uudelleen Äänestettäväksi voidaan periä maksu, Ryhmäehtojen mukaan.

    Mikäli Vahingon jättäminen uudelleen hyväksyttäväksi johtaa Äänestykseen, jossa Ryhmään osallistuvat Jäsenet Äänestävät uudelleen Vahingon hyvittämistä vastaan, Vahinkoa ei saa jättää arvioitavaksi kolmatta kertaa.

   13. Fair varaa oikeuden lopettaa minkä tahansa yksittäisen Ryhmän ilmoittamalla asiasta kolmekymmentä (30) päivää etukäteen Palvelussa.

 5. MAKSUT

  1. Palveluun sovellettavat Ryhmämaksut ovat saatavilla Verkkosivustolla sekä Palvelussa, joko erillisenä hinnastona, ja/tai osana Ryhmäehtoja. Fair varaa oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia Ryhmämaksuihin ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Palvelussa ja Verkkosivustolla kolmekymmentä (30) päivää etukäteen.

  2. Palvelussa jäsenenä olemisesta ei veloiteta erillistä maksua.

   Fair perii palvelumaksun kustakin maksetusta hyvityksestä, hyvityksen saajalta. Palvelumaksun määrä voi vaihdella ryhmäkohtaisesti ja se ilmoitetaan Verkkosivustolla.

  3. Osallistumalla Ryhmään sitoudut suorittamaan Palvelun niin edellyttäessä Ryhmämaksun.

   Ryhmämaksun suorittaminen riippuu siitä, valitseeko Fair harkintansa ja soveltamansa satunnaisalgoritmin mukaisesti Sinut osallistumaan toiselle Ryhmään osallistuvalle Jäsenelle aiheutuneen Vahingon hyvittämiseen.

   Ryhmämaksua ei veloiteta Ryhmään keskeytyksettä osallistuvalta jäseneltä uudestaan niin kauan kuin Ryhmässä on Jäseniä, joilta Ryhmämaksua ei ole veloitettu yhtä monta kertaa.

  4. Ryhmämaksua ei veloiteta Sinulta useammin kuin Ryhmäehtojen mukaisesti, niin kauan, kuin osallistut Ryhmään yhtäjaksoisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että mitään suorittamistasi maksuista ei palauteta kun eroat Ryhmästä.

   Jos päätät liittyä Ryhmään uudelleen, Sinut voidaan valita suorittamaan Ryhmämaksu aiempien Ryhmämaksujen suorittamisesta huolimatta.

   Ryhmämaksun veloituskertojen enimmäismäärä kutakin kahtatoista (12) kuukautta kohden mainitaan kunkin ryhmän Ryhmäehdoissa.

  5. Kaikki Vahinkojen hyvittämiseen liittyvät maksut suoritetaan vain ja ainoastaan Jäsenten välillä. Jäsenet käyttävät Fair:a tai sen yhteistyökumppaneita maksujen käsittelyyn ja suorittamiseen. Jotta voit käyttää Palvelua, Sinun tulee valtuuttaa Fair ja/tai sen nimitetty yhteistyökumppani veloittamaan suorituksia luotto- tai pankkikortiltasi. Sinun tulee taata ja vakuuttaa, että rekisteröimässäsi luotto- tai pankkikortissa on varoja toistuvaismaksujen veloittamiseen (ilman myöhempää valtuutustasi) tietyin välein, jotta Ryhmämaksut saadaan veloitettua kaikista Ryhmistä, joihin osallistut.

  6. Mikäli samaan Ryhmään osallistuvat Jäsenet hyvittävät sinulle hyvitettäväksi ilmoittamasi Vahingona, Fair perii osuuden saamastasi hyvityksestä palvelumaksuna. Sitoudut maksamaan ja valtuutat Fair:n pidättämään palvelumaksua vastaavan osan saamastasi hyvityksestä. Palvelumaksu määräytyy Fair:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai Ryhmäehtojen mukaisesti.

  7. Kaikkien maksujen suoritusvaluutta on euro. Viivästyskorko kaikille viivästyneille suorituksille määräytyy korkolain mukaisesti (Korkolaki 1980/633, muutoksineen).

 6. HENKILÖTIEDOT

  1. Palvelua ja sen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on luettavissa Verkkosivustolla, minkä lisäksi se on saatavilla Palvelussa.
  2. Fair voi sovellettavien lakien sallimissa rajoissa tunnistaa käyttäjän ja hankkia julkisista rekistereistä tietoja käyttäjän rikostuomioista tai petollisesta toiminnasta. Annat Fair:lle oikeuden käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kuten koko nimeäsi ja syntymäaikaasi, edellä mainittujen raporttien hankkimiseen Fair:n kumppaneilta.
 7. IMMATERIAALIOIKEUDET

  1. Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja sen muutoksiin kuuluvat yksinomaan Fair:lle ja sen lisenssinantajille.
  2. Sinulla on Sopimuksen voimassa olon aikana rajoitettu, ei-yksinomainen oikeus käyttää Palvelua Sopimuksen mukaisesti. Sinulla ei ole mitään muita oikeuksia Palveluun tai siihen tehtäviin muutoksiin.
  3. Myönnät Fair:lle jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, kokonaan maksetun, siirrettävän, alilisensioitavan oikeuden käyttää, siirtää ja muuttaa Sisältöä, jonka toimitat Palveluun. Vastaat ja vakuutat, että sinulla on oikeus antaa Fair:lle tässä kuvattu lisenssi, ja sitoudut puolustamaan Fair:a kaikkia väitteitä vastaan, joiden mukaisesti sanottu Sisältö loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia.
  4. Fair kannustaa Jäseniään antamaan palautetta ja parannusehdotuksia Palvelusta. Voit jättää palautetta Fair:lle Verkkosivustoa tai muita Fair:n tarjoamia kanavia hyödyntäen. Tiedostat ja hyväksyt sen, että kaikki tällaiset palautteet ja parannusehdotukset ovat Fair:n yksinomaista omaisuutta, ja että annat Fair:lle kaikki tällaiseen aineistoon liittyvät oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet (sisältäen oikeudet muokata ja siirtää). Sitoudut Fair:n kohtuullisesta pyynnöstä ja Fair:n kustannuksella laatimaan kaikki asiakirjat ja suorittamaan kaikki oikeuksien siirtoon tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen Fair:n tällaista palautetta koskevien oikeuksien hankkimiseksi ja suojaamiseksi.
 8. VASTUUNRAJOITUS

  1. Fair:n Sopimukseen perustuva kokonaisvastuu rajoittuu vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana suorittamiesi Ryhmämaksujen määrään.
  2. Fair ei koskaan vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, eikä Jäsenille (mukaan lukien Sinulle) aiheutuneiden Vahinkojen hyvittämisestä.
 9. MUUT RAJOITUKSET

  1. Tiedostat ja hyväksyt sen, että käytät Palvelua ja osallistut Ryhmiin yksinomaan omalla vastuullasi. Fair ei anna mitään lupausta tai vakuutusta koskien mitään Palvelussa olevaa Sisältöä, Jäsenten käyttäytymistä, taikka Jäsenten kykyä hyvittää Vahinkoja.
  2. On erityisesti huomioitava, että Vahinkojen hyvittäminen perustuu muiden Jäsenten kykyyn hyvittää Vahinkoja ja siihen, että muut Jäsenet noudattavat Käyttöehtoja ja Ryhmäehtoja. Vahinkojen hyvittäminen on riippuvainen siitä, että Ryhmässä on tarpeeksi Jäseniä, jotka kykenevät hyvittämään hyvitettäväksi vaaditun Vahingon.
  3. Palvelu ja Verkkosivusto toimitetaan sellaisenaan kuin ne ovat, ilman minkäänlaista takuuta. Fair ei takaa, että Palvelu täyttää tarpeesi tai on käytettävissä keskeytyksettä, varmasti tai virheettä, taikka että tulet saamaan hyvityksen mistään yksittäisestä Vahingosta.
  4. Mikään Fair:lta tai Palvelun kautta saatu ohje tai tieto, suullinen tai kirjallinen, ei perusta mitään sellaista takuuta, jota ei ole tässä asiakirjassa nimenomaisesti erikseen ilmaistu.
  5. Olet yksinomaan vastuussa yhteydenpidosta ja vuorovaikutuksesta muiden Palvelun Jäsenten kanssa ja niiden henkilöiden kanssa, joihin olet yhteydessä ja vuorovaikutuksessa Palvelun käytön myötä.
 10. SOPIMUKSEN SIIRTO

  1. Sinulla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman Fair:n nimenomaista etukäteen annettua suostumusta. Mikä tahansa ilman tällaista suostumusta tehty siirto on mitätön.
  2. Fair voi siirtää Sopimuksen yksinomaisen harkintansa mukaisesti rajoituksetta. Sopimus sitoo siirron saajaa.
 11. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

  1. Sopimus tulee voimaan kun olet hyväksynyt nämä Käyttöehdot ja se pysyy voimassa kunnes se päättyy alla sovitun mukaisesti.
  2. Voit irtisanoa Sopimuksen halutessasi milloin tahansa välittömin vaikutuksin. Voit irtisanoa Sopimuksen: (i) sulkemalla Käyttäjätilisi Palvelun tähän tarkoitukseen tehtyjä ominaisuuksia hyödyntäen, tai (ii) lähettämällä sähköpostiviestin Fair:lle Verkkosivustolla ilmoitettuun osoitteeseen, minkä irtisanomisilmoituksen saatuaan Fair sulkee Käyttäjätilisi.
  3. Fair voi irtisanoa Sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Sinulle: (i) Palvelun kautta, (ii) lähettämällä Sinulle sähköpostiviestin Fair:lle ilmoittamaasi osoitteeseen, tai (iii) muulla kohtuullisella menetelmällä.
  4. Fair voi purkaa Sopimuksen ja/tai sulkea tai jäädyttää Käyttäjätilisi välittömin vaikutuksin, mikäli (i) olet olennaisesti rikkonut näitä Käyttöehtoja, (ii) olet Käyttäjätiliä luodessasi antanut virheellisiä, petollisia, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja, (iii) olet jättänyt Ryhmään äänestettäväksi vilpillisen Tappion hyvittämistä koskevan pyynnön, (iv) olet rikkonut soveltuvia lakeja, sääntöjä tai kolmannen osapuolen oikeuksia, tai (v) Fair katsoo vilpittömässä mielessä, että tällainen toimenpide on perusteltu ja välttämätön toisten Jäsenten, Fair:n tai kolmansien osapuolien turvallisuuden ja omaisuuden suojelemiseksi, petoksen välttämiseksi, riskien hallinnan vuoksi, turvallisuuden vuoksi taikka tutkinnan suorittamiseksi. Mikäli sopimusrikkomus on vähäinen, Fair antaa Sinulla asiaa koskevan ilmoituksen ja tarjoaa mahdollisuuden korjata asia Fair:n kohtuulliset edellytykset täyttävällä tavalla.
  5. Sopimuksen päättyessä ja riippumatta Sopimuksen päättymistavasta, Fair:lla ei ole velvollisuutta palauttaa Sinulle mitään Sisältöä, eikä palautetta. Kun Sopimus on irtisanottu, sinulla ei ole oikeutta Käyttäjätilisi palauttamiseen.
 1. MUUT EHDOT

  1. Fair:lla on oikeus käyttää alihankkijoita ja kolmansia osapuolia velvollisuuksiensa suorittamiseen ja oikeuksiensa käyttämiseen. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mm. palveluntarjoajat, joita Fair käyttää Palvelun tuottamiseen, samoin kuin kolmannet osapuolet, jotka liittyvät Jäsenten välisten hyvitysten keräämiseen ja siirtämiseen.
  2. Fair:n laiminlyönti liittyen minkä tahansa oikeuden tai Sopimuksen ehdon toimeenpanemiseen ei tarkoita sitä, että Fair luopuu kyseisen oikeuden tai Sopimuksen ehdon toimeenpanosta vastaisuudessa. Minkä tahansa oikeussuojakeinon käyttäminen ei tarkoita että osapuoli luopuisi oikeudestaan käyttää muita Sopimuksen mukaisia oikeussuojakeinoja taikka muita oikeussuojakeinoja. Mikäli välimiesoikeus tai tuomioistuin toteaa, että Sopimuksen ehto on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, ehtoa sovelletaan ja pannaan täytäntöön niin pitkälle kuin mahdollista, minkä lisäksi Sopimuksen muut ehdot jäävät täysin voimaan.
  3. Fair ei vastaa sellaisten velvoitteidensa viivästyksestä, täyttämättä jättämisestä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi virheet yleisten viestintäverkkojen toiminnassa ja sähkönjakelussa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Fair on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Fair vapautuu vastuusta lisäksi tilanteessa, jossa ylivoimainen este kohdistuu Fair:n alihankkijaan.
  4. Kaikki ehdot, jotka luonteensa vuoksi tai muutoin tulisi kohtuudella säilyä voimassa, Sopimuksen päättymisen jälkeenkin säilyvät voimassa Sopimuksen päättymisestä huolimatta.
 2. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

  1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä lain valintaa koskevia säännöksiä. Sopimus on suomalaisten tuomioistuinten toimivallan alainen.
  2. Sinulla on kuluttajana oikeus saattaa mikä tahansa Sopimuksesta aiheutuva riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan kuitenkin vain suosituksia. Kuluttajariitalautakunta voi kieltäytyä valituksen käsittelystä, mikäli asiaa ei ole yritetty selvittää kuluttajaneuvonnassa (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen valituksen toimittamista kuluttajariitalautakunnalle.
 3. YHTEYDENOTTO

  1. Jos Sinulla on kysyttävää liittyen Käyttöehtoihin, Ryhmäehtoihin, Sopimukseen tai Palveluun yleisesti, voit ottaa yhteyttä Fair:iin Verkkosivustolta löytyvien yhteystietojen avulla.

   Selvyyden vuoksi todetaan, että Fair ei muuta tai neuvottele Käyttöehtoja tai Ryhmäehtoja yksittäisen Jäsenen kanssa, vaan Käyttöehdot ja Ryhmäehdot tulee hyväksyä sellaisenaan.

On reilua kertoa tästä muillekin.